A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

 

Ten Geleide

 

Dit overzicht van namen, kernbegrippen en Sanskriet termen kwam tot ontwikkeling als de woordenlijst bij het boek het S'rÓmad Bh‚gavatam, 'Het Verhaal van de Fortuinlijke' en de Bhagavad GÓt‚; respectievelijk de bijbel met heilige verhalen ookwel de Bh‚gavata Pur‚na genoemd - de belangrijkste pur‚na van India - en de preek van Heer Krishna op het slagveld ookwel als het 'Lied van God' vertaald. Naast de contextuele analyse van de termen aan de hand van bovengenoemde boeken en de verschillende vertalingen en commentaren erbij, werd het Monier-Williams Sanskrit Dictionary woordenboek het meest geraadpleegd.

De transliteratie zorgde voor andere tekens dan normaal gebruikelijk in het Sanskriet, omdat voor het internet en het normaal gebruik van een toetsenbord de typische puntjes en streepjes boven en onder de I-trans-letters niet beschikbaar zijn. Zoeken naar een term met een zoekmachine wordt zo lastig. Zo werd het streepje boven de a's, de i's en de u's een accent circonflexe ^, en werden de s-tekens met een accent aigu een s'. S-en met een puntje eronder zowel als de letter t met een puntje eronder werden gespeld als sh en th. Dit gold niet voor de n en de h met een puntje eronder. De m met een puntje eronder werd een n.

Bij de uitspraak wordt de h in het Sanskriet achter een medeklinker geaspireerd uitgesproken en wordt de a als een uh als in 'mus' uitgesproken, behalve dan aan het eind van een woord waar de h - met een puntje eronder - als ha of hi wordt uitgesproken afhankelijk van de klinker ervoor. De c word uitgesproken als tsj-. De s' en sh worden ongeveer gelijkluidend als sch uitgesproken, maar werden toch verschillend gespeld om verwarring te voorkomen met een woord als s'esha in Ananta S'esha dat anders niet terug te vinden is in het Sanskriet woordenboek (als zesha). De betekenis van het streepje op een a, een ‚ dus, houdt gewoon een open a of dubbel aa in. De ‚, de Ż en de Ó worden alphabetisch behandeld als een dubbele klinker. Daar waar traditioneel sprake is van een verwarring in het gebruik van de s of een andere spelling van een letter werd dat aangegeven tussen haakjes. Zo vindt men onder sakti, het woord (s'akti) tussen haakjes als de correcte spelling aangegeven. De s' wordt alfabetisch weergegeven als voorafgaand aan de sh.

De in het lexicon weergegeven woorden zijn deels opgelinkt in de overige bhagavata.org pagina's en kunnen als term ook extern ter referentie worden opgelinkt. De nummering bij de termen, al dan niet met een S.B. of anders met een B.G. ervoor, geven aan in welk gedeelte van de GÓt‚ (B.G.) of het Bh‚gavatam (S.B.) de termen in hun context gebruikt of omschreven staan. Bij voorbeeld S.B. 3.1: 5 betekent: Canto 3, hoofdstuk 1, vers 5. En B.G 12: 45 betekent hoofdstuk 12 vers 45 in de GÓt‚. Enkel 6.8 betekent Canto 6 hoofdstuk acht van het Bh‚gavatam. Een incidentele C.C.-aanduiding verwijst naar het Caitanya Carit‚mrita, het 'Nieuwste Testament' waarin het leven van de vaishnava hervormer Heer Caitanya wordt beschreven die de missie heeft gegrondvest die deze kennis naar Westen bracht. Soms wordt er verwezen naar liederen en afbeeldingen die online zijn te waarderen. De afkorting pp betekent purport, de betekenisverklaring bij een vers uit de traditie.

De gebruikte afbeeldingen zijn originele met de hand geknipte sjabloonkunst uit Mathur‚, Krishna's stad in India.

 

 

Sanskriet Woordenboek

 

S'rÓmad Bh‚gavatam | Bhagavad GÓt‚ | Zingende Filosoof
 

 

Feed-back | Links | Downloads | MuziekAfbeeldingen | Wat is er Nieuw? | Zoeken | Donaties