regelbalk
 


 

 

Canto 9

Arunodaya-kîrt./Jiv Jâgo

      

 

Hoofdstuk 17: De Dynastieën van de Zoons van Purûravâ

(1-3) De zoon van Vyâsa zei: 'Van één zoon van Purûravâ, Âyu [zie 9.15: 1], waren er de machtige zoons Nahusha, Kshatravriddha, Rajî, Râbha en Anenâ. O adellijke heerser, verneem nu over de dynastie van Kshatravriddha. Van Kshatravriddha's zoon Suhotra waren er drie zoons: Kâs'ya, Kus'a en Gritsamada. Van Gritsamada was er S'unaka en van hem verscheen er S'aunaka, een muni die uitblonk in de gewijde [Rig Veda] verzen. (4) Kâs'i, de zoon van Kâs'ya, verwekte Râshthra die de vader was van Dîrghatama. Van Dîrghatama was er Dhanvantari die een incarnatie van Vâsudeva was, de Genieter van de Offers. Hij was de grondlegger van de Ayurvedische geneeskunde. Als men Hem in gedachten houdt kan men alle ziekten overwinnen [zie ook 8.8]. (5) Van zijn zoon Ketumân kwam een zoon genaamd Bhîmaratha ter wereld en van hem was er Divodâsa, wiens zoon Dyumân ook wel bekend stond als Pratardana. (6) Hij stond eveneens bekend onder de namen S'atrujit, Vatsa, Ritadhvaja en Kuvalayâs'va. Van hem waren er Alarka en andere zoons. (7) O Koning, voor de duur van zes-en-zestigduizend jaren heerste niemand anders dan Alarka als een jonge man over de aarde. (8) Van Alarka was er Santati, door hem kwam Sunîtha ter wereld, zijn zoon was Niketana en Niketana's zoon was Dharmaketu die Satyaketu op de wereld zette. (9) Dhrishthaketu verwekte daarna Sukumâra die de gehele planeet regeerde. Vîtihotra was zijn zoon en Bharga, die door hem ter wereld kwam, bracht een zoon voort genaamd Bhârgabhûmi, o heerser van de mensen.

(10) Aldus beschreef ik u al de nakomelingen die werden geboren in de dynastie van Kâs'i die behoren tot de lijn van Kshatravriddha. Van [Kshatravriddha's broer] Râbha kwam de zoon Rabhasa ter wereld. Van hem kwam Gambhîra en Akriya was zijn zoon. (11) De nakomeling die dankzij hem geboren werd heette Brahmavit. Verneem nu over de nakomelingen van Anenâ. Die had een zoon genaamd S'uddha door wie S'uci ter wereld kwam die Citrakrit als zijn zoon had, en die stond ook wel bekend als Dharmasârathi. (12) Hij werd de vader van S'ântaraja die allerlei soorten Vedische rituelen uitvoerde. Hij was een zelfverwerkelijkte ziel [en met hem eindigde de lijn]. Van Rajî waren er vijfhonderd zoons die hoogst machtig waren. (13) Op verzoek van de goddelijken doodde Rajî de demonen en gaf hij het hemelrijk terug aan Indra, de hemelkoning. Maar Indra, bevreesd voor de vijandschap van Prahlâda en anderen, gaf het terug [aan de demonen] en greep Rajî's voeten beet in overgave. (14) Toen hun vader overleed verzocht de grote Indra de zoons het koninkrijk der hemelen aan hem terug te geven. Dat deden ze niet en gaven hem een aandeel van de offergaven. (15) De geestelijk leraar [Brihaspati] bracht offers in het vuur opdat Indra al Rajî's zoons ter dood kon brengen die van het  rechte pad waren afgedwaald. Geen van hen bleef in leven. (16) Van Kus'a, Kshatravriddha's kleinzoon, kwam Prati ter wereld. Een zoon van hem genaamd Sañjaya had een zoon die Jaya heette die Krita verwekte uit wiens lendenen daarna koning Haryabala zijn geboorte nam. (17) Van Sahadeva die zijn zoon was, verscheen Hîna op de wereld. Zijn zoon Jayasena kreeg Sankriti. Sankriti verwekte er ook een genaamd Jaya, die een plichtsgetrouwe kshatriya en machtige krijgsheer was. Dit waren al de koningen in de [Âyu-]dynastie van Kshatravriddha, verneem nu van mij over de nakomelingen van Nahusha.' 
 

next

 
 

 Derde herziene editie, geladen 3 februari 2020.

 

 

 

 

 

Vorige Aadhar-editie en Vedabase links:

Tekst 1-3

De zoon van Vyâsa zei: 'Van één zoon van Purûravâ, Âyu [zie 9.15: 1], waren er de machtige zoons Nahusha, Kshatravriddha, Rajî, Râbha en Anenâ. O adellijke heerser, verneem nu over de dynastie van Kshatravriddha. Van Kshatravriddha's zoon Suhotra waren er drie zoons: Kâs'ya, Kus'a en Gritsamada. Van Gritsamada was er S'unaka en van hem verscheen er S'aunaka, een muni die uitblonk in de gewijde [Rig Veda] verzen.
De zoon van Vyâsa zei: 'Van één zoon van Purûravâ, Âyu, waren er de machtige zoons Nahusha, Kshatravriddha, Rajî, Râbha en Anenâ. O adellijk heerser verneem nu over de dynastie van Kshatravriddha. Van Kshatravriddha's zoon Suhotra waren er drie zoons: Kâs'ya, Kus'a en Gritsamada. Van Gritsamada was er S'unaka en van hem kwam S'aunaka, een muni uitnemend in de gewijde [Rig Veda] verzen. (Vedabase)

 

Tekst 4

Kâs'i, de zoon van Kâs'ya, verwekte Râshthra die de vader was van Dîrghatama. Van Dîrghatama was er Dhanvantari die een incarnatie van Vâsudeva was, de Genieter  van de Offers. Hij was de grondlegger van de Ayurvedische geneeskunde. Als men Hem in gedachten houdt kan men alle ziekten overwinnen [zie ook 8.8].

Kâs'i de zoon van Kâs'ya had Râshthra die de vader was van Dîrghatama. Van Dîrghatama was er Dhanvantari die als een incarnatie van Vâsudeva, de Genieter der Offers, de grondlegger was van de ayurvedische geneeskunde; Hem in gedachten houdend kan alle ziekte worden overwonnen [zie ook 8.8]. (Vedabase)

 

Tekst 5

Van zijn zoon Ketumân kwam een zoon genaamd Bhîmaratha ter wereld en van hem was er Divodâsa, wiens zoon Dyumân ook wel bekend stond als Pratardana.

Van Zijn zoon Ketumân werd een zoon geboren genaamd Bhîmaratha en van hem was er Divodâsa wiens zoon Dyumân was die ook wel bekend stond als Pratardana. (Vedabase)

   

Tekst 6

Hij stond eveneens bekend onder de namen S'atrujit, Vatsa, Ritadhvaja en Kuvalayâs'va. Van hem waren er Alarka en andere zoons.

Hij stond eveneens bekend onder de namen S'atrujit, Vatsa, Ritradhvaja en Kuvalayâs'va. Van hem waren er Alarka en andere zoons. (Vedabase)

 

Tekst 7

O Koning, voor de duur van zes-en-zestigduizend jaren heerste niemand anders dan Alarka als een jonge man over de aarde.

Niemand had voorheen, o Koning, zoveel van het oppervlak van de aarde genoten als Alarka als een jonge man dat deed voor een zes-en-zestigduizendtal jaren. (Vedabase)

  

Tekst 8

Van Alarka was er Santati, door hem kwam Sunîtha ter wereld, zijn zoon was Niketana en Niketana's zoon was Dharmaketu die Satyaketu op de wereld zette.

Van Alarka was er Santati, van hem kwam Sunîtha, zijn zoon was Niketana en Niketana's zoon was Dharmaketu van wie Satyaketu ter wereld kwam. (Vedabase)

 

Tekst 9

Dhrishthaketu verwekte daarna Sukumâra die de gehele planeet regeerde. Vîtihotra was zijn zoon en Bharga, die door hem ter wereld kwam, bracht een zoon voort genaamd Bhârgabhûmi, o heerser van de mensen.

Na Dhrishthaketu was er van hem Sukumâra die de gehele planeet regeerde. Vîtihotra was zijn zoon en Bharga die van hem ter wereld kwam bracht een zoon voort genaamd Bhârgabhûmi, o heerser der mensen. (Vedabase)

 

Tekst 10

Aldus beschreef ik u al de nakomelingen die werden geboren in de dynastie van Kâs'i die behoren tot de lijn van Kshatravriddha. Van [Kshatravriddha's broer] Râbha kwam de zoon Rabhasa ter wereld. Van hem kwam Gambhîra en Akriya was zijn zoon.

Aldus beschreef ik u al de nakomelingen geboren in de dynastie van Kâs'i. In de lijn van Kshatravriddha kwam er van Râbha Rabhasa, een zoon, ter wereld. Van hem kwam Gambhîra en Akriya was zijn zoon. (Vedabase)

 

Tekst 11

De nakomeling die dankzij hem geboren werd heette Brahmavit. Verneem nu over de nakomelingen van Anenâ. Die had een zoon genaamd S'uddha door wie S'uci ter wereld kwam die Citrakrit als zijn zoon had, en die stond ook wel bekend als Dharmasârathi.

De afstammeling die geboorte nam door hem heette Brahmavit. Verneem nu over de nakomelingen van Anenâ. Er was een zoon S'uddha van wie S'uci ter wereld kwam die Citrakrit als zijn zoon had die ook bekend stond als Dharmasârathi. (Vedabase)

 

Tekst 12

Hij werd de vader van S'ântaraja die allerlei soorten Vedische rituelen uitvoerde. Hij was een zelfverwerkelijkte ziel [en met hem eindigde de lijn]. Van Rajî waren er vijfhonderd zoons die hoogst machtig waren.

Door hem werd S'ântaraja geboren die allerlei soorten vedische rituelen ten uitvoer bracht; hij was een zelfverwerkelijkte ziel [en aldus eindigde de lijn bij hem]. Van Rajî waren er vijfhonderd zoons die hoogst machtig waren. (Vedabase)

 

Tekst 13

Op verzoek van de goddelijken doodde Rajî de demonen en gaf hij het hemelrijk terug aan Indra, de hemelkoning. Maar Indra, bevreesd voor de vijandschap van Prahlâda en anderen, gaf het terug [aan de demonen] en greep Rajî's voeten beet in overgave.

Op het verzoek van de goddelijken de demonen dodend gaf hij het hemelrijk terug aan Indra, de hemelkoning. Maar Indra, bevreesd voor de vijandschap van Prahlâda en anderen, gaf het terug en klampte zich aan hem overgevend vast aan Rajî's voeten. (Vedabase)

 

Tekst 14

Toen hun vader overleed verzocht de grote Indra de zoons het koninkrijk der hemelen aan hem terug te geven. Dat deden ze niet en gaven hem een aandeel van de offergaven.

Toen hun vader overleed gingen zijn zoons, er om verzocht het koninkrijk der hemelen aan de grote Indra terug te geven, daar niet toe over; ze scheepten hem af met een deel van de offers.  (Vedabase)

 

Tekst 15

De geestelijk leraar [Brihaspati] bracht offers in het vuur opdat Indra al Rajî's zoons ter dood kon brengen die van het  rechte pad waren afgedwaald. Geen van hen bleef in leven.

Door de goeroe [Brihaspati] werden offergaven geofferd in het vuur opdat Indra al Rajî's zoons ter dood kon brengen die van het pad waren afgedwaald. Geen van hen bleef in leven.  (Vedabase)

  

Tekst 16

Van Kus'a, Kshatravriddha's kleinzoon, kwam Prati ter wereld. Een zoon van hem genaamd Sañjaya had een zoon die Jaya heette die Krita verwekte uit wiens lendenen daarna koning Haryabala zijn geboorte nam.

Van Kus'a, Kshatravriddha's kleinzoon, kwam Prati ter wereld. Een zoon van hem genaamd Sañjaya had een zoon Jaya die als zijn zoon Krita had van wie daarna koning Karyabala zijn geboorte nam. (Vedabase)

 

Tekst 17

Van Sahadeva die zijn zoon was, verscheen Hîna op de wereld. Zijn zoon Jayasena kreeg Sankriti. Sankriti verwekte er ook een genaamd Jaya, die een plichtsgetrouwe kshatriya en machtige krijgsheer was. Dit waren al de koningen in de [Âyu-]dynastie van Kshatravriddha, verneem nu van mij over de nakomelingen van Nahusha.'

Van Sahadeva, zijn zoon, was er Hîna van wie Jayasena als zijn zoon Sankriti had. Sankriti had er ook een die Jaya heette, een plichtsgetrouwe kshatriya en machtige krijgsheer. Dit waren al de koningen in de dynastie van Kshatravriddha, verneem nu van mij over de nakomelingen van Nahusha. (Vedabase)

 

 

 

 

 

Creative Commons License
De tekst en de audio worden aangeboden onder de
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

De collage op deze pagina is van
Anand Aadhar.
Productie: de
Filognostische Associatie van De Orde van de Tijd  


 

 

Feed-back | Links | Downloads | MuziekAfbeeldingen | Wat is er Nieuw? | Zoeken | Donaties