Een Lied van Geluk
- Een Klassieke Gîtâ -

door Krishna Dvaipâyana Vyâsadeva

Jñâna
is de spirituele kennis van de zelfverwerkelijking, de gnosis die niet alleen alle Hindoes verbindt, maar ook alle anderen die geloven in de geest van het Absolute. Als je in dit geloof eveneens de oorspronkelijke of ideale persoon in je hart bent toegewijd, zoals die wordt vertegenwoordigd door Heer Kṛṣṇa (Krishna) in dit boek, zit je met een fundamentele tweedeling, met in feite een raadsel, van de wetenschap van de yoga die daarmee de basisvormen van bhakti en jñâna aanneemt. Daarom wordt, wat betreft dit ware mysterie, in deze klassieke versie van de Bhagavad Gîtâ waarin deze tegenstelling zijn oplossing vindt, de kennis van het vinden van bevrijding in de geest âtmatattva genoemd. De term heeft betrekking op het principe en de werkelijkheid van het ware zelf, de oorspronkelijke persoon of de hoogste ziel, die staat voor de kennis van de zelfverwerkelijking, van het verbonden zijn, van het stabiliteit vinden en gelukkig zijn in je spiritualiteit. Het is eenvoudig zo dat we zonder deze âtmatattva niet menselijk zijn, omdat we in beginsel homo sapiens zijn, of preciezer gezegd: mens bij de genade van de persoonlijke liefde van onze spirituele wijsheid en verbondenheid. Hoewel je in dit boek enkele woorden en namen aantreft uit het Sanskriet woordenboek, zal dit voor die lezers, die zich interesseren voor de klassieke sfeer en cultuur van het oude India, geen obstakel vormen. In de  notities achterin worden de gebruikte essentiële termen één voor één uitgelegd, en is aldus deze vertaling, die de oorspronkelijke tekst en strekking trouw volgt, begrijpelijk voor de leek. De tamelijk vrije bewoording daarbij is echter van een moderne stijl en is zo, ook om deze reden, makkelijk te volgen. Het resultaat is een ‘Lied van Geluk’ dat toegankelijk is voor iedere traditioneel georiënteerde persoon die worstelt met de moderne last van de illusie en de eenzaamheid van het filosofisch impersonalisme.

Voor de meer ervaren student van de Gîtâ is aan iedere pagina een link toegevoegd naar de Vedabase die het Sanskriet biedt, woord-voor-woord-vertalingen en het commentaar van de geestelijke erfopvolging die verantwoordelijk is voor het naar het Westen brengen van de devotionele cultuur van het respecteren van de Gîtâ.

Wat ook nog beschikbaar is zijn de voorgaande editie, de
Bhagavad Gîtâ van Orde en de moderne versie: het is dezelfde Gîtâ als deze, maar dan met alle Sanskriet namen vertaald naar westerse namen en met de omstandigheid van het slagveld getransponeerd naar die van een modern politiek debat.

De vertaler Anand Aadhar Prabhu, hetgeen ‘meester van de grondvesting van het geluk’ betekent, is de geestelijke naam van René P.B.A. Meijer, oorspronkelijk een klinisch psycholoog, geboren in Nederland in 1954, die, toen hij zich wendde tot de filosogfie van de yoga na in 1982 zijn onafhankelijkheid te hebben gevonden, in 1989 in India werd geïnitieerd.
Kom binnen: clicken op de cirkel hieronder voert naar de inhoudsopgave
de boog rechts is de volgende pagina, de boog links de vorige.
Moderne versie | Vorige editie | download | Vedabase


   

 
     Bestel het boek: 'Een Lied van Geluk - Een klassieke Gîtâ'  

 


 
2007-2020 © bhagavata.org 

  

website
            tracking