Thuis

Inleiding

De structuur

Inhoud

Lexicon

Muziek

Bhagavad Gîtâ 

Een moderne Gîtâ

Yoga-sûtra's

Commentaar

Artikelen

Links

Afbeeldingen

Downloads

Toegewijden

Contact

S.B. in Sanskriet

Inspiraties


Download de bhajan-mp3's in een hoge kwaliteit (160 Kbps stereo).


Het Complete Boek
versie 12 oktober 2019

Download in epub

(regelmatige updates)


Nieuw!
Inspiraties
door Anand Aadhar


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Het Boek

De Schrijver

Welkom op de site van het S'rîmad Bhâgavatam (of de Bhâgavata Purâna). Hier vindt u de volledige en up-to-date bijgewerkte versie in het Sanskriet, het Nederlands en het Engels van dit belangrijkste heilige verhalenboek van India. India kent vele purâna's of verhalenboeken, maar deze verzameling verhalen wordt algemeen aanvaard als zijnde de allerbelangrijkste en volledigste. Het boek, gerangschikt in twaalf z.g. canto's, omvat 335 hoofdstukken en zo'n 18000 verzen. Waarlijk een bijbel dus [een z.g. samhitâ]. Het is deze verzameling van verhalen die het behoudend aspect van God voorop plaatst zoals dat wordt verpersoonlijkt door de bovenzinnelijke gedaante van Heer Vishnu.


De schrijver van dit boek heet Krishna Dvaipâyana Vyâsadeva, ook wel Bâdarâyana genaamd. Hij is de Heer, de bhagavân, onder de filosofen, die in India alle heilige teksten bij elkaar heeft gebracht. Hij stelde de Veda's samen, die ook wel bekend staan als de s'ruti, waarin de basiswijsheid te vinden is, alsmede de mantra's voor de rituelen en de hymnen. Ook schreef hij de Mahâbhârata, het grootste epische gedicht ter wereld. Het beschrijft de geschiedenis (itihâsa) van de val die de Vedische cultuur ooit maakte. De Bhagavad Gîtâ vormt er het belangrijkste deel van. Vyâsa schreef ook de overige zeventien grote verhalenboeken (de purâna's) die India rijk is alsmede de Brahma-sûtra, zijn hoofdwerk betreffende de Absolute Waarheid.


De Persoon

De Cultuur

De vertegenwoordiger van Vishnu op aarde heet in dit boek de Fortuinlijke. We kennen Hem met name bij de namen van Heer Râma en Heer Krishna. De Fortuinlijke is dus de Heer die gekend wordt in verschillende gedaanten of incarnaties, maar ook de toegewijden maken deel uit van Zijn werkelijkheid en heten ook bhâgavata als ze zuiver in hun toewijding zijn. Er is dus de Heer in Zijn vele gedaanten, de toegewijde met even zovele gezichten en het boek. Zij allen heten Fortuinlijk. Fortuinlijk zijn wil zeggen al-vervuld zijn ofwel behept met, of levend bij, de volheden van God's rijkdom, schoonheid, kracht, roem, kennis en verzaking.

Vyâsa was een grootvader van de Kuru-dynastie. Hij leefde zeer lang. Zijn lange levensduur stelde hem in staat om het hele verhaal van de Fortuinlijke en de andere boeken op te schrijven. Hij had een zoon genaamd S'ukadeva die de boodschap van deze bijbel doorgaf aan een ander familielid, Keizer Parîkchit, die er problemen mee had de klassieke wijsheid te achten. Deze keizer staat model voor ons normale mensen die stabiliteit in de wijsheid zoeken. Deze kennis werd door S'uka doorgegeven in geestelijke erfopvolging (paramparâ) aan hen die onderricht geven door het voorbeeld te vormen (de âcârya's), in de wetenschap van de toegewijde dienst (de bhakti). Dit boek, en de cultuur eromheen, werd naar het Westen gebracht door de Vaishnava, de Vishnu-monnik, Swami A. C. Bhaktivedanta Prabhupâda. Samen met zijn leerlingen (bekend als de Hare Krishna's van ISKCON) realiseerde hij een vers-voor vers becommentariëerde serie van boeken die het hele Bhâgavatam omvatten. Deze site biedt niet al die commentaren (zie daarvoor vedabase.io) maar wel een zoals-het-is vertaling van de verzen en de voorgaande versie, een vertaling die gemaakt is en regelmatig bijgewerkt wordt door Anand Aadhar Prabhu (René P. B. A. Meijer), een nederlandse psycholoog die zich bekeerde tot de yogafilosofie en o.a. in de tempels van ISKCON instructie ontving. Zijn voorganger in deze taak was S'rî Hayes'var das (Hendrik van Teylingen) die het meeste paramparâ-vertaalwerk in het Nederlands verzorgde. KOM BINNEN


Citaat van de dag:
 

 

In het Bhâgavatam staat de liefde van Heer Krishna centraal


De Uddhava Gitâ
in e-boek pdf formaat

en in epub formaat.
____

Het Summum Bonum
(tiende Canto)
in e-boek pdf formaat.
Doorzoek de site met
Google 
 
  Zoeken

site search by freefind

advanced


 N.B.: Zoek naar Sanskriet woorden met een ^ boven de a, u and i-letters
waar oorspronkelijk een - erboven gebruikt werd.
Achter de t en een s met een puntje eronder moet een h worden geplaatst.
De s met een ´ erboven krijgt een ' ernaast.


(
Zie complete tabel)

English Version | Email | Harinâma in Nederland| Donaties | Stel je klok in op Krishna


        

rama, krishna, ravana, indra, arjuna, vishnu, srimad bhagavatam, hanuman, brahma, maitreya, bhagavata purana, radha, shiva, vyasadeva vyasa, pariksit

srimad bhagavatam | bhagavata | bhagavad | purana srimad bhagavatam | bhagavata | bhagavad | purana badarayana