regelbalk 

Canto 9

Manah S'ikshâ


     

Hoofdstuk 12: De Dynastie van Kus'a, de Zoon van Heer Râmacandra

(1) S'rî S'uka zei: 'Van Kus'a [de zoon van Heer Râma] was er Atithi, en van hem was er Nishadha; Nishadha's zoon was Nabha, Pundarîka kwam na hem en Kshemadhanvâ werd zijn zoon. (2) Devânîka was de zoon van Kshemadhanvâ, zijn zoon was Anîha die Pâriyâtra als zoon had. Pâriyâtra's zoon was Balasthala en die had weer een zoon genaamd Vajranâbha die voortkwam uit de gloed van de zonnegod. (3-4) Van Sagana [de zoon van Vajranâbha] was er een zoon genaamd Vidhriti uit wiens lendenen de zoon Hiranyanâbha ter wereld kwam die een leraar in de yoga werd in de lijn van Jaimini. Yâjñavalkya van Kos'ala bestudeerde onder zijn leiding als discipel de spirituele praktijk [âdhyâtma-yoga, zie 6.15: 12-15]: de hoogst verheven yoga waarin men een ziener wordt die in staat is de materiële knopen in het hart door te snijden. (5) Door Pushpa, de zoon van Hiranyanâbha, kwam Dhruvasandhi ter wereld die Sudars'ana als zijn zoon had. Na hem was er Agnivarna wiens zoon S'îghra heette en Maru was zijn zoon. (6) Deze persoon existeert nog steeds in Kalâpa-grâma ['verzameling van gemeenschappen'] als een vervolmaakte ziel van de yoga [een siddha]. Daar verblijvend zal hij aan het einde van Kali-yuga een [tweede] zoon verwekken opdat de verloren gegane dynastie van de zonnegod weer opnieuw tot leven komt. (7) De zoon die hij had was Prasus'ruta die Sandhi verwekte en van hem kwam er een zoon ter wereld genaamd Amarshana. Amarshana's zoon Mahasvân zette Vis'vabâhu op de wereld. (8) Van hem was er Prasenajit door wie Takshaka vervolgens ter wereld kwam. Van Takshaka was er Brihadbala, die door uw vader in een gevecht werd gedood.

(9) Al deze koningen van de Ikshvâkudynastie behoren tot het verleden, verneem nu over hen die in de toekomst hun geboorte nemen. Na Brihadbala zal er een zoon zijn genaamd Brihadrana. (10) Brihadrana's zoon zal Ûrukriya zijn, van hem zal Vatsavriddha zijn geboorte nemen, Prativyoma zal zijn zoon zijn en hij zal Bhânu als zijn zoon hebben, die op zijn beurt Divâka verwekt die een grote legeraanvoerder wordt. (11) Sahadeva die uit zijn lendenen geboren wordt zal een grote held op de wereld zetten: Brihadas'va, die de zoon Bhânumân krijgt. De zoon van Bhânumân zal Pratîkâs'va zijn die de vader wordt van Supratîka. (12) Marudeva zal daarna geboren worden en van hem zal Sunakshatra er zijn. Vervolgens zal Pushkara er zijn en zijn zoon Antariksha verwekt Sutapâ, wiens zoon Amitrajit zal heten. (13) Zijn zoon Brihadrâja zal dan Barhi voortbrengen. Kritañjaya, die uit hem wordt geboren, zal een zoon genaamd Ranañjaya krijgen die Sañjaya op de wereld zal zetten. (14) Van hem zal S'âkya er zijn wiens zoon de gedenkwaardige S'uddhoda zal wezen. Hij wordt de vader van Lângala door wie Prasenajit ter wereld zal komen, die op zijn beurt de vader zal zijn van Kshudraka. (15) Ranaka zal uit Kshudraka voortkomen, Suratha zal daarna zijn zoon zijn en de zoon Sumitra genaamd, die uit hem voortkomt, zal het einde van de lijn van al deze koningen in de Brihadbaladynastie vormen. (16) Met Sumitra als de laatste koning van al deze afstammelingen van Ikshvâku in de toekomst, komt in Kali-yuga de dynastie ten einde.'
 

 

next

 
 

 Derde herziene editie, geladen 30 december 2019.

 

 

 

 

 

Vorige Aadhar-editie en Vedabase links:

Tekst 1

S'rî S'uka zei: 'Van Kus'a [de zoon van Heer Râma] was er Atithi, en van hem was er Nishadha; Nishadha's zoon was Nabha, Pundarîka kwam na hem en Kshemadhanvâ werd zijn zoon.
S'rî S'uka zei: 'Van Kus'a [de zoon van Heer Râma] was er Atithi, en van hem was er Nishadha; Nishadha's zoon was Nabha, Pundarîka kwam na hem en Kshemadhanvâ werd zijn zoon.  (Vedabase)

 

Tekst 2

Devânîka was de zoon van Kshemadhanvâ, zijn zoon was Anîha die Pâriyâtra als zoon had. Pâriyâtra's zoon was Balasthala en die had weer een zoon genaamd Vajranâbha die voortkwam uit de gloed van de zonnegod.

Devânîka was de zoon van Kshemadhanvâ , de zijne was Anîha die Pâriyâtra als zoon had; Pâriyâtra's zoon was Balasthala en die had weer een zoon genaamd Vajranâbha die afstamde van de zonnegod.  (Vedabase)

 

Tekst 3-4

Van Sagana [de zoon van Vajranâbha] was er een zoon genaamd Vidhriti uit wiens lendenen de zoon Hiranyanâbha ter wereld kwam die een leraar in de yoga werd in de lijn van Jaimini. Yâjñavalkya van Kos'ala bestudeerde onder zijn leiding als discipel de spirituele praktijk [âdhyâtma-yoga, zie 6.15: 12-15]: de hoogst verheven yoga waarin men een ziener wordt die in staat is de materiële knopen in het hart door te snijden.

Van Sagana [van Vajranâbha] was er een zoon genaamd Vidhriti van wie de zoon Hiranyanâbha werd geboren die een leraar in de yoga werd naar Jaimini. Yâjñavalkya bestudeerde als discipel onder hem de spiritualiteit van Kaus'alya [âdhyâtma-yoga, zie 6.15: 12-15]: de hoogst verheven yoga waarin men een ziener wordt die in staat is de materiële knopen in het hart door te snijden. (Vedabase)

 

Tekst 5

Door Pushpa, de zoon van Hiranyanâbha, kwam Dhruvasandhi ter wereld die Sudars'ana als zijn zoon had. Na hem was er Agnivarna wiens zoon S'îghra heette en Maru was zijn zoon. 

Van Pushpa, de zoon van Hiranyanâbha, kwam Dhruvasandhi ter wereld van wie er Sudars'ana was. Na hem kwam Agnivarna wiens zoon S'îghra heette en Maru was zijn zoon. (Vedabase)

   

Tekst 6

Deze persoon existeert nog steeds in Kalâpa-grâma ['verzameling van gemeenschappen'] als een vervolmaakte ziel van de yoga [een siddha]. Daar verblijvend zal hij aan het einde van Kali-yuga een [tweede] zoon verwekken opdat de verloren gegane dynastie van de zonnegod weer opnieuw tot leven komt.

Zijn persoon existeert nog steeds in Kalâpa-grâma ['verzameling van gemeenschappen'] als iemand volmaakt in de yoga; daar blijvend zal hij aan het einde van Kali-yuga een zoon verwekken zodat de verloren gegane dynastie van de zonnegod weer opnieuw tot leven komt. (Vedabase)

 

Tekst 7

De zoon die hij had was Prasus'ruta die Sandhi verwekte en van hem kwam er een zoon ter wereld genaamd Amarshana. Amarshana's zoon Mahasvân zette Vis'vabâhu op de wereld.

Van hem was er een zoon: Prasus'ruta die Sandhi had en van hem kwam er een zoon genaamd Amarshana van wiens zoon Mahasvân hij die Vis'vabâhu heette zijn geboorte nam. (Vedabase)

 

Tekst 8

Van hem was er Prasenajit door wie Takshaka vervolgens ter wereld kwam. Van Takshaka was er Brihadbala, die door uw vader in een gevecht werd gedood. 

Van hem was er Prasenajit van wie Takshaka dan weer zijn geboorte zou nemen. Van Takshaka was er Brihadbala, hij die toen door uw vader in een gevecht werd gedood. (Vedabase)

 

Tekst 9

Al deze koningen van de Ikshvâkudynastie behoren tot het verleden, verneem nu over hen die in de toekomst hun geboorte nemen. Na Brihadbala zal er een zoon zijn genaamd Brihadrana. 

Al deze koningen van de Ikshvâku-dynastie behoren allemaal tot het verleden, verneem nu over hen die nog komen: na Brihadbala zal er een zoon zijn genaamd Brihadrana. (Vedabase)

 

Tekst 10

Brihadrana's zoon zal Ûrukriya zijn, van hem zal Vatsavriddha zijn geboorte nemen, Prativyoma zal zijn zoon zijn en hij zal Bhânu als zijn zoon hebben, die op zijn beurt Divâka verwekt die een grote legeraanvoerder wordt.

Brihadrana's zoon zal Ûrukriya zijn, van hem zal Vatsavriddha zijn geboorte nemen, Prativyoma zal zijn zoon zijn en van hem zal Bhânu er zijn, wiens zoon Divâka een grote legeraanvoerder wordt.  (Vedabase)

 

Tekst 11

Sahadeva die uit zijn lendenen geboren wordt zal een grote held op de wereld zetten: Brihadas'va, die de zoon Bhânumân krijgt. De zoon van Bhânumân zal Pratîkâs'va zijn die de vader wordt van Supratîka.

Sahadeva uit hem geboren zal een grote held op de wereld zetten: Brihadas'va, van wie Bhânumân er zal zijn. Van Bhânumân zal Pratîkâs'va vader zijn van de zoon Supratîka.  (Vedabase)

 

Tekst 12

Marudeva zal daarna geboren worden en van hem zal Sunakshatra er zijn. Vervolgens zal Pushkara er zijn en zijn zoon Antariksha verwekt Sutapâ, wiens zoon Amitrajit zal heten.

Marudeva zal daarna geboren worden en van hem zal Sunakshatra er zijn; vervolgens zal Pushkara er zijn en zijn zoon Antariksha zal Sutapâ zijn wiens zoon Amitrajit wordt. (Vedabase)

 

Tekst 13

Zijn zoon Brihadrâja zal dan Barhi voortbrengen. Kritañjaya, die uit hem wordt geboren, zal een zoon genaamd Ranañjaya krijgen die Sañjaya op de wereld zal zetten.

Brihadrâja zal dan van hem Barhi voortbrengen, Kritañjaya uit hem geboren zal een zoon genaamd Ranañjaya krijgen en van hem zal Sañjaya ter wereld komen.  (Vedabase)

 

Tekst 14

Van hem zal S'âkya er zijn wiens zoon de gedenkwaardige S'uddhoda zal wezen. Hij wordt de vader van Lângala door wie Prasenajit ter wereld zal komen, die op zijn beurt de vader zal zijn van Kshudraka. 

Van hem zal S'âkya er zijn wiens zoon de gedenkwaardige S'uddhoda zal wezen. Hij wordt vader van Lângala van wie er Prasenajit zal zijn, die op zijn beurt de vader zal zijn van Kshudraka. (Vedabase)

  

Tekst 15

Ranaka zal uit Kshudraka voortkomen, Suratha zal daarna zijn zoon zijn en de zoon Sumitra genaamd, die uit hem voortkomt, zal het einde van de lijn van al deze koningen in de Brihadbaladynastie vormen.

Ranaka zal uit Kshudraka geboorte nemen, Suratha zal de zoon daarna zijn, en hij die uit hem voortkomt, Sumitra, zal het einde van de lijn van al deze koningen in de Brihadbala-dynastie vormen. (Vedabase)

 

Tekst 16

Met Sumitra als de laatste koning van al deze afstammelingen van Ikshvâku in de toekomst, komt in Kali-yuga de dynastie ten einde.'

Van al deze afstammelingen van Ikshvâku zal Sumitra in de toekomst als de laatste verschijnen omdat met hem als koning het hoogste zal zijn bereikt voor Kali-yuga.' (Vedabase)

  

 

 

 

 

 

Creative Commons License
De tekst en de audio worden aangeboden onder de
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

Het schilderij is getiteld: 'A village scene', Mughal Dynasty 17th century (?).
Bron:
Smithsonian Free Sackler Gallery.
Productie: de
Filognostische Associatie van De Orde van de Tijd.


 

 

Feed-back | Links | Downloads | MuziekAfbeeldingen | Wat is er Nieuw? | Zoeken | Donaties