Inhoud:   

 

Inleiding

Hoofdstuk 1-6:

KARMA YOGA, DE YOGA VAN DE VOLMAAKTE ACTIE:

De individuele ziel realiseert zich de Oorspronkelijke Ziel door handelen.

Hoofdstuk 1: De Yoga van de Mismoedigheid

Over de confrontatie met de noodzaak te vechten.

Hoofdstuk 2a: De Yoga van de Analytische kennis

Over de kennis van de ziel (2.1-2.38).

Hoofdstuk 2b: De Yoga van de Analytische kennis

Over de vruchten van de arbeid (2.39-2.72).

Hoofdstuk 3: De Yoga van de Actie

Over hoe men de intelligentie de baas wordt.

Hoofdstuk 4: De Yoga van de Kennis

Over offers brengen en het belang van kennis.

Hoofdstuk 5: De Yoga van Werken in Onthechting

Over de werkelijkheid van de onthechting.

Hoofdstuk 6: De Yoga van de Meditatie

Over de aard van de yoga en reÔncarnatie.

Hoofdstuk 7-12:

BHAKTI YOGA, DE YOGA VAN DE TOEWIJDING:

De individuele ziel realiseert zich de Oorspronkelijke Ziel door middel van toewijding.

Hoofdstuk 7: De Yoga van de Wijsheid

Over zelfkennis en zelfrealisatie.

Hoofdstuk 8: De Yoga van de Onvergankelijke Geest

Over verlossing.

Hoofdstuk 9: De Yoga van de Vertrouwelijkheid

Over de vertrouwelijke kennis.

Hoofdstuk 10: De Yoga van Zijn Weelde

Over Zijn Identiteit.

Hoofdstuk 11: De Yoga van de Universele Gedaante

Over de confrontatie met het volledige van Zijn werkelijkheid.

Hoofdstuk 12: De Yoga van de Toewijding

Over het zich fixeren op het uiteindelijke van de vervolmaking.

Hoofdstuk 13-18:

J—¬NA YOGA, DE YOGA VAN DE SPIRITUELE KENNIS:

De individuele ziel realiseert zich de Oorspronkelijke Ziel door middel van de kennis.

Hoofdstuk 13: De Yoga van het onderscheid

Over het verschil tussen de kenner en het gekende

Hoofdstuk 14: De Yoga van de Drie Geaardheden der Natuur

Over de kwaliteiten inherent aan de materiŽle natuur.

Hoofdstuk 15: De Yoga van de Allerhoogste Persoon

Over de realisatie van de eigenschappen, deugd en glorie van God.

Hoofdstuk 16: De Yoga van de kwaliteiten van de verlichte en de onverlichte mens

Over de Kwaliteiten van het Goddelijke en Goddeloze.

Hoofdstuk 17: De Yoga van de driedeling van het geloof.

Over de aard van elk type van voedselinname, versobering en opoffering.

Hoofdstuk 18a: De Yoga van bevrijding door verzaking

Over verzaking en de drievoudige aard ervan.

Hoofdstuk 18b: De Yoga van bevrijding door verzaking

Over (de drievoudige aard van de) verzaking en de dienstbaarheid ervan met de verdelingen van de samenleving, als het uiteindelijke van de bevrijding.
 
 


 

E-book-converteerbare html-download
van de Bhagavad GÓt‚ van Orde
(179 K)

 
Stamboom van de Kuru-dynastie

Muziekpagina's met Vaishnava-liederen van de Ac‚rya's

Lees een studie over de filosofie en muziek
van de Caitanya-vaishnava's genaamd:

"
Krishna en de Zingende Filosoof"

Lees meer van en over Krishna in het

SrÓmad Bh‚gavatam;
"
Het verhaal van de Fortuinlijke"

De Bhagavad Gita van Orde in Real Audio


Overzicht gebruikte afbeeldingen


Updates van deze editie met hun data


Stuur een donatie


  
 
  

 

   

 
     Bestel het boek: 'Een Lied van Geluk - Een klassieke GÓt‚'  

Productie en copyright van deze vertaling: Anand Aadhar Prabhu              
die ook een commentaar schreef op de eerste vier hoofdstukken.              
genaamd
Krishna, en de Zingende Filosoof;              
een studie naar de muziek en kultuur van de Caitanya -Vaishnava's