KRISHNA EN  DE ZINGENDE  FILOSOOF

 


De filosofie en muziek van de Caitanya-vaishnava's

in de vorm van een commentaar op
de eerste vier hoofdstukken van de Bhagavad Gîtâ

I N H O U D

muziek en verzen

V O O R W O O R D EN INLEIDING

Mahâmantra I

 

VERS
LOPENDE
VERTALING

H O O F D S T U K 1
H e t s l a g v e l d
  v a n  K u r u k s h e t r a

Prabhupâda Pranâti

Panca-tattva-mahâmantra

Govinda Jaya Jaya

Sri Sri Gurv-astaka

Sri Nrsimha Pranâma

Govindam âdi-purusam

 

 

 

1.1-8

1.9-18

1.19-28

"
1.29-38

1.39-45

HSTK 1

H O O F D S T U K 2
D e  s a m e n v a t t i n g  v a n  d e  G î t â 

Sri Sri Siksâstaka

Sri Guru-vandanâ

Jaya Râdha-Mâdhava

Nârada Muni

Sri Râdhika Stava

Manah Siksa

Sâvarana-sri-gaura-pâda-padme

Mahâmantra II

Bhajahu Re Mana

Arunodaya Kîrtana | Jiv Jâgo Jiv Jâgo

 

 

 

 

2.1-7

2.8-14

2.15-21

2.22-27

2.28-35

2.36-43

2.44-50

2.51-56

2.57-63


2.64-66

HSTK 2a
(2.1-2.38)

 

 

 

 

 

HSTK 2b
(2.39-2.72)

H O O F D S T U K 3
V e r b o n d e n h e i d  d o o r  a r b e i d

Radha Madhava II & Mahâmantra III

Dâmodarâstaka

Nâma-sankîrtana

Vibhâvari Sesa

Gauranga Karuna Koro

Mahâmantra IV

Kabe Ha'be Bolo

 

 

 


2.67-1

3.2-7

3.8-14

3.15-21

3.22-28

3.29-37

3.38-42

HSTK 3

H O O F D S T U K 4 -
B o v e n z i n n e l i j k e
  k e n n i s

Dalâlera Gîtâ

Krsna-murâri

Sri Râdhikâstakam

Râdhâ-Krsna Bol

Mânasa Deha Geha

Gaura Ârati

 

 
4.01-6

4.7-13

4.14-19

4.20-26

4.27-33

4.34-42

HSTK4

L I J S T  S A N S K R I E T  W O O R D E N

      A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

A K K O O R D E N  H A R M O N I U M

C I T A T E N  (S a n s k r i e t )

G E C I T E E R D E  V E D I S C H E  L I T E R A T U U R

OVERZICHT GEBRUIKTE AFBEELDINGEN
Doorzoek 'Krishna en de Zingende Filosoof'
en de rest van de
'
Bhagavad Gîtâ van Orde'

 
  Site doorzoeken zoeken op het WebE-boek converteerbare html tekstpagina downloads:


Download het hele boek excl. de songteksten (1.030Kb)

Download het songboek (177 Kb)

MIDI:

De 31 Songs van de Âcârya's in MIDI (ZIP-file: 552 K)

Real Audio :

De gehele Bhagavad Gîtâ
voorgelezen door Anand Aadhar Prabhu


Alle songs van dit boek - plus nog andere - bij elkaar
E-mail naar Anand Aadhar

S'rîmad Bhâgavatam (De Krishna-Bijbel)

Stuur een donatie


 

next